Main Page Sitemap

Insteek van een sloot
insteek van een sloot

Op de tirage loto 16 décembre 2017 kopakker aaneengesloten.
Maar de teeltvrije zone blijft 1 meter.
Vanggewas of windsingel als natuurlijk windscherm: teelvrije zone is 1 meter.Lees meer hierover.Wat is een sloot?Pleksgewijze onkruidbestrijding in teeltvrije zone mag zonder drift Binnen de teeltvrije zone mag u pleksgewijs onkruid bestrijden met technieken waarbij geen drift optreedt.Een kanaal is een recht stuk water waar schepen op kunnen varen net al op een rivier een kanaal is gegraven door mensen een rivier is een waterstroom de meeste rivieren beginnen in de bergen en komen uit in zee of in een andere rivier.De overkapping en grove druppels voorkomen drift.Dit gewas mag u niet bespuiten.Er is minder afspoeling en oppervlakkige uitspoeling en u voorkomt druppeldrift van de gewasbeschermingsmiddelen.
Hoeveel rivieren zijn er in Nederland?
De sloot moet wel legaal onttrokken zijn aan het watersysteem.Een beek is een smal riviertje, een beek is niet diep wat is een kanaal?Inhoud wat is een rivier?Uitzondering: het doorrijscherm op de kopakker.Dit loof mag u bespuiten met een veldspuit met kantdoppen die neerwaarts spuiten en niet richting de sloot.Geen teeltvrije zone nodig U hoeft geen teeltvrije zone aan te houden bij: grasland * braakliggend land * teelt langs sloten of greppels die van 1 april tot 1 oktober droogstaan.Methoden, teeltvrije zone, biologische productiemethoden 0 m, emissiescherm machines sous vide professionnelles 0 m, handgedragen spuit, handmatig aangedreven 0,5.De spuittechniek met de grootste teeltvrije zone bepaalt de teeltvrije zone voor het hele perceel.Veldspuit met driftarme doppen.5 meter, motorvatspuit of tonspuit: teeltvrije zone is 1 meter.
Sitemap